Hotline

024.6288.4807 - 024.6288.4853

Thông báo mới

Facebook
Thành tích của viện
Sự kiện nổi bật

  Hội thảo khoa học "Giới thiệu mô hình đánh giá công nghệ xử lý nước suối Tả Vải" do Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường(ITET) cùng Đại học quốc gia Hà Nội

  Hội nghị tập huấn tại trung đoàn 877- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang

Đối tác - Khách hàng