Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Khảo sát dự án "Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường công trình thủy điện Dak Mi 2 (điều chỉnh)"

      Buổi làm việc tại cty cổ phần năng lượng AGRITA Quảng Nam về Dự án lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (điều chỉnh mở rộng công suất) công trình thủy điện Dak Mi 2 Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường(ITET) là đơn vị tư vấn cho Dự án này. Đoàn cán bộ khảo sát của Viện g tham gia Dự án "Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường công trình thủy điện Dak Mi 2 (điều chỉnh)": Từ trái sang phải Ks. Nguyễn Quang Huy, TS. Nguyễn Phú Duyên, phó TGĐ Nguyễn Huy Vinh, NCS. Đặng Xuân Thường (chủ nhiệm Dự án và KS. Dương Văn Đang (thư ký). 
 
 
Đối tác - Khách hàng