Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Các bài báo chuyên môn Viện đã đăng trong tháng 5 đến tháng 7

Tháng 5/2020, Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường đăng bài về xác định lưu lượng dòng chảy tối thiểu sau đập của công trình thủy điện Đắc Mi 2.Tháng 7/2020, Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường đăng bài về phát triển thủy điện nhỏ kiểu bậc thang...

 
Đối tác - Khách hàng