Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Đề án khai thác sử dụng nước mặt Công trình thủy điện Ngòi Phát

    Ngày 25/12/2019 tại phòng hội thảo Sở tài nguyên môi trường , Phòng dự án tư vấn pháp lý về môi trường đại diện cho  Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường (ITET) đã bảo vệ thành công" Đề án khai thác sử dụng nước mặt Công trình thủy điện Ngòi Phát".
Một số hình ảnh của buổi bảo vệ
Đối tác - Khách hàng