Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Đề tài:"Đánh giá tác động sản xuất đồ gỗ ảnh hưởng tới môi trường ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội"

     Chiều 18/12/2019, tại trụ sở của Liên hiệp các Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam, đại diện Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường(ITET) tham gia Hội đồng nghiệm thu Đề tài:"Đánh giá tác động sản xuất đồ gỗ ảnh hưởng tới môi trường ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội".
Hình ảnh buổi nghiệm thu


 
Đối tác - Khách hàng