Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Dự án " Thủy điện Đăk Mi 2 điều chỉnh, công suất 147 MW"

       Ngày 21/2/2020 tại phòng hội thảo Bộ tài nguyên môi trường , Phòng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đại diện cho  Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường (ITET) đã bảo vệ thành công Dự án " Thủy điện Đăk Mi 2 điều chỉnh, công suất 147 MW".
 
Ảnh chụp lưu niệm với Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục môi trường và các thành viên trong hội đồng thẩm định 
Đối tác - Khách hàng