Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Dự án xử lý nước thải hầm lò mỏ than tái sử dụng lại cấp cho sản xuất và sinh hoạt tại Quảng Ninh

     Hôm nay 10/02/0202 tại phòng họp của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại diện của Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường (ITET) đã bảo vệ thành công đề cương dự án"Xây dựng mô  hình công nghệ để xử lý nước thải hầm lò mỏ than tái sử dụng lại cấp cho sản xuất và sinh hoạt trong điều kiện tại Việt Nam, áp dụng thí điểm tại tỉnh Quảng Ninh". Đây là đề tài mang tính cấp thiết và ứng dụng cao không chỉ bảo vệ môi trường mà còn giúp tiết kiệm nguồn tài nguyên nước quý giá phục vụ cho cả việc sản xuất cùng sinh hoạt của cán bộ công nhân viên ngành than tại Quảng Ninh.
Dưới đây là hình ảnh của buổi bảo vệ 
Đối tác - Khách hàng