Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Quan trắc định kỳ quận Hoàng Mai, Hà Nội 2019

      Hôm nay đoàn khảo sát và quan trắc môi trường của Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường đã lên đường thực hiện hợp đồng quan trắc môi trường và phân tích mẫu với quận Hoàng Mai, Hà Nội 3 năm liên tục. Bằng sự chuyên nghiệp, tận tình và chất lượng của mình Viện đã được đưa ra kết quả chính xác nhất góp phần vào việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cũng như đưa ra cái nhìn sâu sát nhất về tình môi trường của quận cũng như của quốc gia.
Hình ảnh thực tế quan trắc môi trường của đoàn
Đối tác - Khách hàng