Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Đánh giá hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ của các đơn vị trực thuộc Vusta năm 2019

     Vào chiều ngày 10/12/2019 tại T7 Trung tâm hội nghị Công đoàn, đồng chí Đặng Xuân Thường - Viện trưởng Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường (ITET) đã tham dự Hội nghị "Đánh giá hoạt động của các tổ chức khoa học công nghệ của các đơn vị trực thuộc Vusta năm 2019".  Đại diện của Viện vô cùng vui sướng được chia sẻ những kinh nghiệm và thành công từ các dự án trong năm 2019 với các lãnh đạo Liên hiệp hội cũng như các đối tác bạn bè gần xa. Hội nghị cũng là dịp quan trọng để ban lãnh đạo Vusta tổng kết lại các tình hình hoạt động của tất cả các đơn vị trực thuộc cũng như là nơi phát triển và hợp tác trong năm tới 2020.
 
Một số hình ảnh của Hội nghịĐối tác - Khách hàng