Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Hội thảo thúc đẩy hợp tác giữa Liên hiệp hội Việt Nam với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp

     Sáng 18/12/2019, đại diện Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường(ITET) tham dự và phát biểu tại Hội thảo thúc đẩy hợp tác giữa Liên hiệp hội Việt Nam với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, tổ chức  tại Liên hiệp các Hội Khoa Học & Kỹ Thuật Việt Nam.
 
Hình ảnh buổi Hội thảoĐối tác - Khách hàng