Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Hợp tác đào tạo tiến sĩ nước ngoài

     Chiều 13/11 tại Phòng phân tích môi trường của Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường- ITET, nghiên cứu sinh người của Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào Phong Phet đang vận hành mô hình lọc nước suối bằng màng siêu lọc thành nước sinh hoạt, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải, trưởng Khoa Môi trường, trường Đại Học Khoa Hock Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
Hình ảnh tại chạy thử

Đối tác - Khách hàng