Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Viện môi trường tham gia lễ kỷ niệm của đơn vị bạn

 Lãnh đạo Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường (ITET) thuộc Liên hiệp các Hội KHKT VN có lẵng hoa rất to đẹp trịnh trọng tặng cho đơn vị Bạn trong Lễ kỷ niệm 30 năm, đánh dấu sự hợp tác ngày càng sâu rộng giữa chúng tôi trong lĩnh vực BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG cho sự PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG đất nước ta.
Hình ảnh của buổi lễ kỷ niệm
 
Đối tác - Khách hàng