Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Viện tổ chức lớp đào tạo an toàn lao động cho sinh viên ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

An toàn lao động là vấn đề cấp thiết hàng đầu với xã hội. Khi mà hàng loạt những tại nạn đáng tiếc vẫn thường xuyên xảy ra trên các nhà máy, công trường. Nguyên nhân chính là do các cán bộ nhân viên, quản lý chưa có kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động.
 
   Nhằm trang bị cho người lao động, cán bộ quản lý cùng những lao động làm việc trong môi trường đòi hỏi tính an toàn cao, Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường quyết đinh mở lớp đào tạo an toàn lao động cho tất cả sinh viên ĐH Nông Lâm Thái Nguyên khi thực tập tại đơn vị.

Chuẩn hóa kiến thức về học an toàn lao động
   Khóa học được giảng viên có kinh nghiệm và bằng cấp về lĩnh vực này  cung cấp cho bạn những kiến thức cơ sở, nền tảng về an toàn lao động theo quy định của pháp luật. Căn cứ thông tư 27/2013/BLĐTB&XH của Bộ lao động thương binh và xã hội có hiệu lực từ ngày 15/12/2013 hướng dẫn công tác đào tạo, huấn luyên an toàn vệ sinh lao động, Viện sẽ cung cấp các quy định của pháp luật về an toàn lao động và công tác vệ sinh an toàn lao động.

   Những kiến thức này sẽ trở thành bài học đáng quý cho những lao động làm việc trong môi trường thường xuyên đe dọa an toàn tính mạng. Không chỉ đào tạo an toàn lao động, khóa học còn cung cấp kiến thức khiến doanh nghiệp và người lao động tránh gặp phải những vướng mắc về pháp lý trong việc đảm bảo an toàn  lao động.

Nhấn mạnh vào nội dung thực tế
   Bên cạnh việc đẩy mạnh kiến thức, quy định của pháp luật về an toàn lao động khiến cá nhân, doanh nghiệp không gặp phải những vướng mắc khi làm việc trog môi trường yêu cầu an toàn cao. Những kiến thức trong khóa đào tạo an toàn lao động còn nhấn mạnh vào những tình huống có thể gặp phải khiến người lao động dễ dàng áp dụng vào tình hình thực tế của mình.


   Việc đào tạo gắn vào thực tế là phương châm đào tạo của Viện. Luôn luôn coi trọng kiến thức thực tế găn với việc chuẩn hóa kiến thức, pháp luật về những quy định an toàn lao động luôn là điều chúng tôi mong mỏi.
Một số hình ảnh về lớp học

 
Đối tác - Khách hàng