Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Đón đoàn kiểm tra của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

“Đón đoàn kiểm tra theo công văn số 559/LHHVN-KHCNMT ngày 15/08/2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về báo cáo tình hình hoạt động 02 năm 2016 – 2017 và 06 tháng đầu năm 2018”
 
     Căn cứ vào công văn số 559/LHHVN-KHCNMT ngày 15/08/2018 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về báo cáo tình hình hoạt động 02 năm 2016 – 2017 và 06 tháng đầu năm 2018. Vào 08h30 ngày 25/10/2018 (Thứ năm) ban lãnh đạo Viện đã đón tiếp đoàn kiểm tra tại Văn phòng mới của Viện tại Tòa nhà Tower Hồng Hà, số 89 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

      Sau buổi kiểm tra đoàn kiểm tra của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vô cùng vui mừng trước sự phát triển ngày càng lớn mạnh về cả nhân sự cũng như thành quả nghiên cứu chuyên môn.
      Dưới đây là một số hình ảnh làm việc của đoàn:

 
Đối tác - Khách hàng