Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Hội nghị tổng kết "Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc"

    Chương trình Tây Bắc đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Bắc.
    Ngày 23/7, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp cùng với Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước “Khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” giai đoạn 2013-2020.

Đóng góp quan trọng vào phát triển vùng Tây Bắc

    Chương trình “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” (gọi tắt là Chương trình Tây Bắc) được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y và Bộ KH&CN giao ĐHQGHN là cơ quan chủ trì thực hiện trong giai đoạn 2013-2018. Chương trình được tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện đến 30/6/2020.

    Chương trình có nhiệm vụ nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng tổng hợp, liên ngành, hướng tới giải quyết các các vấn đề cấp bách của quốc gia tại địa phương vùng Tây Bắc theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến 2020” và Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

    Giám đốc ĐHQGHN, Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc Nguyễn Kim Sơn cho biết, sau 7 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển nhân lực, kinh tế, xã hội bền vững theo hướng bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Bắc.

     Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường tham gia với vai trò tư vấn và chuyển giao công nghệ của chương trình

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Nam


Chụp chung PGS Trương Vũ Bằng Giang, thư ký khoa học của Chương trình phát triển bền vững vùng Tây Bắc


Chụp cùng PGS Quý Nhân, phó hiệu trưởng ĐH Tài nguyên và môi trường HN


Đề tài thuộc chương trình này, do Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường chủ trì, đ/c Viện trưởng Đặng Xuân Thường (ngoài cùng bên trái), chủ nhiệm Đề tài đã bảo vệ xuất sắc


Chương trình thời sự của VTV1 lúc 19h đã đưa tin Đề tài Khoa học công nghệ cấp nhà nước do Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường chủ trì, thuộc Chương trình Phát triển bền vững vùng Tây Bắc do ĐH Quốc gia Hà Nội chủ trì

Đối tác - Khách hàng