Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường vinh dự nhận BẰNG KHEN của Thủ tướng

Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường (Institute of Technique and Environmental Technology) sau bao nỗ lực nghiên cứu và phát triển trong suốt 10 năm thành lập. Viện được vinh dự nhận BẰNG KHEN của Thủ tướng và được đăng trên tạp chí Thi đua và khen thưởng
số 244 ( 9/2020).


Đối tác - Khách hàng