Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Chức Năng Nhiệm Vụ của Phòng Dự Án Tư Vấn Pháp Lý về Môi Trường

1. Giới thiệu:
Ngày 01/08/2014, Phòng Dự án, tư vấn pháp lý môi trường được thành lập trực thuộc của Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường, có quy chế, phương hướng hoạt động riêng. Đến nay, sau nhiều năm hoạt động, phòng đã dần ổn định cả về nhân lực, cơ sở vật chất và thị trường.

2. Chức năng, nhiệm vụ:
- Thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch, đề án bảo vệ môi trường, lập hồ sơ dự án xin cấp phép thăm dò, sử dụng nguồn nước, khoan thăm dò địa chất thuỷ văn, khoan giếng khai thác nước ngầm, lập hồ sơ xin xả nước thải, lập báo cáo quan trắc, phân tích môi trường, thiết kế thi công các công trình và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường nước, chất thải rắn, khí thải, hệ thống thông gió, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực, hội nghị, hội thảo, sản xuất kinh doanh các sản phẩm khoa học công nghệ.
Đối tác - Khách hàng