Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Dự án:" Khai thác sử dụng nước măt của công trình thủy điện Nậm Xe"

     Đoàn cán bộ Phòng Dự án Tư vấn pháp lý về môi trường thuộc Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường(ITET) khảo sát các phụ lưu lớn, nhỏ đổ vào suối chính Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Chuyến khảo sát thực địa này trong khuôn khổ Dự án:" Khai thác sử dụng nước măt của công trình thủy điện Nậm Xe".
Hình ảnh khảo sát

Đối tác - Khách hàng