Hotline

0988.558.969 - 024.62884852

Chức Năng Nhiệm Vụ Phòng Phân Tích Chất Lượng Môi Trường

- Phòng phân tích chất lượng môi trường là một phòng chức năng của Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường được giao nhiệm vụ quan trắc và phân tích mẫu đất, nước, không khí phục vụ cho các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, thiết kế thi công các công trình sử lý môi trường.
- Phòng phân tích chất lượng môi trường đã được Viện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như nhân lực đáp ứng được nhu cầu quan trắc phân tích môi trường. Phòng đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo nghị định 127 NĐ/CP số hiệu VIMCERTS 112 (Quyết định số 2257/ QĐ- BTNMT ngày 04 tháng 09 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).


Đối tác - Khách hàng