Hotline

0988.558.969 - 024.62884852

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 2019

Ngày 21/09/2015 Viện kĩ thuật và công nghệ môi trường vui mừng đón nhận "Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường" (Số hiệu: VIMCERTS 112)do Bộ tài nguyên và môi trường cung cấp. Điều này một lần nữa khẳng đỉnh đường lối phát triển đúng đắn của Viện và là minh chứng rõ rệt cho những cố gắng đầu tư nhân lực vật lực nhằm xây dựng "Phòng thí nghiệm Môi Trường" thành nơi đáp ứng đầy đủ yêu cầu cho việc thực hiện các dịch vụ quan trắc cần thiết.

      Dưới đây là hình ảnh chi tiết về "Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường" của Viện chúng tôi:


By Nguyễn Hồng Quang

Đối tác - Khách hàng