Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Cơ Cấu Tổ Chức của Phong Dự Án Tư Vấn Pháp Lý về Môi Trường

1. Cơ cấu tổ chức   
Hiện tại phòng có cơ cấu tổ chức như sau:
- Trưởng phòng: 01 đồng chí

- Phó phòng: 01 đồng chí
- Chuyên viên: 15 đồng chí

2. Liên hệ:

Điện thoại:024 6251.7398(Mrs.Hà-PhóPhòng)

Email:thanhhanguyen263@gmail.com
Điện thoại:024 6288.4678(Ms.Thảo Nguyên-Chuyên viên)
Đối tác - Khách hàng