Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Cơ Cấu Tổ Chức của Đảng- Đoàn Thể

- Về công tác Đảng:
1. Bí thư chi bộ: 01 đồng chí
2. Đảng viên: 05 đồng chí
Bao gồm:
1. Đồng chí: Đặng Xuân Thường – Bí thư chi bộ
2. Đồng chí: Nguyễn Thế Khoa - Đảng viên
3. Đồng chí: Trịnh Thị Thanh - Đảng viên
4. Đồng chí: Cao Thị Lan Nhung - Đảng viên
5. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Gấm - Đảng viên
6. Đồng chí: Nguyễn Văn Cương - Đảng viên
- Về công tác Công đoàn
1. Chủ tịch công đoàn: 01 đồng chí.
2. Uỷ viên BCH công đoàn: 02 đồng chí
Bao gồm:
            1. Đồng chí: Cao Thị Lan Nhung - Chủ tịch công đoàn
            2. Đồng chí: Lê Đức Dương - Uỷ viên ban chấp hành công đoàn
            3. Đồng chí: Nguyễn Văn Cương - Uỷ viên ban chấp hành công đoàn
- Liên hệ:
   Điện thoại: 024 6255.8868 (Mrs.Nhung - Chủ tịch công đoàn)
   Email:vpdang.doanthevienmt@gmail.com
Đối tác - Khách hàng