Hotline

0988.558.969 - 024.62884852

Cơ Cấu Tổ Chức của Phòng Kỹ Thuật Lắp Đặt

1. Cơ cấu tổ chức:    
Hiện tại phòng có cơ cấu tổ chức như sau:
- Phó phòng: 01 đồng chí
- Kỹ sư : 10 đồng chí


2. Liên hệ:
Điện thoại:
024 6666 2031
 
Đối tác - Khách hàng