Hotline

0988.558.969 - 024.62884852

Cơ Cấu Tổ Chức của Phòng Nghiên Cứu Khoa Học và Chuyển Giao Công Nghệ

1. Cơ cấu tổ chức:    
Hiện tại phòng có cơ cấu tổ chức như sau:
- Trưởng phòng: 01 đồng chí
- Chuyên viên: 12 đồng chí

2. Liên hệ:
Điện thoại:024 6288.4853(Ms.Đang-Trưởng Phòng)
Email:
duongdang0802@gmail.com

 
Đối tác - Khách hàng