Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Đề tài " Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt thủy điện Suối Sửu 2"

Chiều ngày 16/12 tại phòng họp của Cục Tài nguyên nước - Bộ Tài Nguyên Môi Trường, chủ nhiệm Đề án ThS Lưu Anh Thơ -Phòng Dự án và Tư vấn Pháp lý về - Môi trường thuộc Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường đã bảo vệ thành công Đề án " Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt thủy điện Suối Sửu 2". Xin chúc mừng!


Đối tác - Khách hàng