Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Hội đồng chấm luận văn cao học K25 - Đại học nông lâm Thái Nguyên

     Đại diện Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường thuôc Liên hiêp các Hội KHKTVN tham dự Hội đồng chấm luận văn cao học K25. Chúc mừng 4 Tân Thạc sỹ: Nguyễn Thị Ngân Giang, Nguyễn Thị Thanh Loan, Lê Thu Thủy và Lý Thị Lương. Các e Thạc sĩ đó thật tuyệt, vượt qua mọi khó khăn để bve thành công, đều đạt điểm giỏi, vài sáng 19/10/2019.
Hình ảnh buổi bảo vệ
 
Đối tác - Khách hàng