Hotline

0988.558.969 - 024.62884852

Dự án:"Báo cáo hiện trạng môi trường thị xã Sơn Tây"

        Vào chiều 25/11/2019, Phòng Dự án và Tư vấn pháp lý về Môi trường của Viện Kỹ thuật và Công nghệ và Môi trường đã nghiệm thu thành công dự án:"Báo cáo hiện trạng môi trường thị xã Sơn Tây", tại thị xã Sơn Tây. Buổi bảo vệ diễn ra nghiêm túc và là kết quả cho quá trình thực hiện dự án chuyên nghiệp nhất của phòng.

Hình ảnh tại buổi bảo vệ

Đối tác - Khách hàng