Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Viện Môi Trường tham gia hội thảo về môi trường và biến đổi khí hậu của Vusta

Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường tham gia hội thảo về môi trường và biến đổi khí hậu của Vusta & đóng góp ý kiến cho dự thảo thông báo quốc gia lần thứ 3 của Việt Nam trong chương trình khung của liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu.
By Nguyễn Hồng Quang
Đối tác - Khách hàng