Hotline

0988.558.969 - 024.62884852

Bảo vệ thành công đề án "Hiện trạng khai thác sử dụng nước mặt công trình thủy điện Đa Siat"

Chiều ngày 21/7/2020 tại phòng họp của Cục tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và môi trường, Phòng Dự án và Tư vấn pháp lý về môi trường của Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường đã bảo vệ thành công Đề án "Hiện trạng khai thác sử dụng nước mặt công trình thủy điện Đa Siat". Xin chúc mừng thành công của phòng khi vượt qua nhiều khó khăn trong 'Trạng thái bình thường mới' để tiếp tục nghiên cứu và hoàn thành nhiều công trình dự án tiếp theo.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ


 
Đối tác - Khách hàng