Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Khoa học công nghệ với bà con dân tộc miền núi

   Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và tư vấn phản biện cấp Bộ năm 2018. Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường đã được giao nhiệm vụ chính trị trong năm 2018 thực hiện đề tài mới "Đánh giá việc tái định cư sau khi tích nước vùng lòng hồ thuỷ điện Lai Châu". 

    Đây là một đề tài mở rất rộng và ý nghĩa với xã hội và cuộc sống. Trên tinh thần đó trước khi đi thực địa khảo sát, ban lãnh đạo Viện và ban chủ nhiệm đề tài đã tổ chức hội thảo khoa học xin ý kiến triển khai và bộ câu hỏi phỏng vấn điều tra. Đoàn đã đi thực địa và thu được kết quả ban đầu rất tốt...
 
    Điều đó đã chứng minh được sự trưởng thành và lớn mạnh của mảng Nghiên cứu khoa học của Viện thể hiện sự nghiêm túc và đúng đắng của người đứng đầu và cả tập thể. Dù có trải qua khó khăn và biến động nhưng trí vẫn không lùi. Xin chúc mừng ban chủ nhiệm đề tài.

    Xin cảm ơn các chuyên gia đầu ngành từ hội kinh tế môi trường,hội đập lớn, hội tưới tiêu, hội  thuỷ lợi thuỷ điện, hội bảo vệ tài nguyên và môi trường Việt Nam, hội địa chất thuỷ văn, hội đánh giá tác động môi trường đã góp ý cho đề tài.
Dưới đây là một số hình ảnh về hội thảo khoa học cũng như khảo sát thực địa của dự án:

 
TS.Đặng Xuân Thường
 
Đối tác - Khách hàng