Hotline

0988.558.969 - 024.62884852

Hội đồng bảo vệ Cao học tại Khoa Môi trường- Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

     Vào ngày 30/8/2019, Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường (ITET) thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam, cùng các thầy cô trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Đại Học Mỏ Địa Chất tham gia Hội đồng bảo vệ Cao học tại Khoa Môi trường, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội.
Một số hình ảnh từ buổi bảo vệ

Đối tác - Khách hàng