Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Hợp Tác Đối Ngoại

Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường có liên kết với các đơn vị nghiên cứu và ứng dụng khoa học thuộc các Viện, các trường Đại học:
- Công ty cổ phần thương mại và Kỹ thuật Việt – Sing;
- Công ty TNHH đầu tư xây dựng môi trường Việt;
- Khoa Tài nguyên Môi trường – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên;
- Viện Kỹ thuật Môi trường – Trường Đại học Xây Dựng;
- Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội;
- Viện Vệ sinh phòng dịch Quân Đội.
Đối tác - Khách hàng