Hotline

024.6666.2032 - 024.6288.4853

Hội thảo ứng dụng công nghệ màng siêu lọc trong thiết kế các công trình cấp và xử lý nước

Ngày 23-10-2018 tại khách sạn Niko- Hà Nội đã diễn ra buổi hội thảo ứng dụng công ngheek màng siêu lọc trong thiết kế các công trình cấp và xử lý nước.
Ban tổ chức gồm: Đại học xây dựng  và Công ty Goshu Kohsan( Nhật Bản)
Diễn giả: PGS.TS Trần Đức Hạ, GS.TS Nguyễn Việt Anh, TS. Trịnh Xuân Lai, PGS.TS Mai Liên Hương(Cục hạ tầng kỹ thuật)
Đơn vị nhận tư vấn chuyển giao công nghệ gồm: Viện kỹ thuật và công nghệ môi trường.
Đơn vị thi công xây dựng và chuyển giao: Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật Việt Sing
Một số hình ảnh tại buổi hội thảo:
Đối tác - Khách hàng