Hotline

0988.558.969 - 024.62884852

Các công trình xử lý Viện tư vấn và thiết kế thi công

DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG ĐÃ THỰC HIỆN

TT Tên khách hàng Nội dung hợp đồng Giá trị
(1000 đồng)
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
I Hợp đồng thi công, lắp đặt các công trình xử lý nước tinh khiết, nước cấp cho ngành Y, Dược
1 Công ty TNHH TB Y tế Phương Đông Lắp đặt hệ thống lọc nước cấp cho máy chạy thận nhân tạo 350.000 29/9/2010 9/11/2010
2 Công ty TNHH – TM – XNK Tổng hợp Quảng Hà Cung cấp lắp đặt Hệ thống xử lý nước tinh khiết đóng chai, đóng bình 400.000 10/8/2010 20/9/2010
3 Công ty CP Dược phẩm Hà Tây Hệ thống xử lý nước cấp cho sản xuất dược 374.800 21/6/2011 11/7/2011
4 Công ty TNHH TB Y tế Phương Đông Hệ thống tiền lọc cấp cho chạy thận nhân tạo 301.785 5/07/2012 25/08/2012
5 Công ty Than Khe Chàm – TKV Hệ lọc nước tinh khiết cấp xuống mỏ 391.393 10/3/2012 30/3/2012
6 Công ty TNHH MTV than 45 – Tổng Công ty Đông Bắc Cung cấp lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết cấp xuống hầm lò 647.553 25/4/2013 25/7/2013
7 Bệnh viện Đa Khoa Yên Bái Cung cấp, lắp đặt Hệ thống lọc nước cấp cho máy chạy thận nhân tạo + Hệ thống rửa quả lọc thận nhân tạo. 518.560 21/11/2013 29/2/2014
II Hợp đồng thi công các công trình xử lý nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất
1 Công ty Cổ phần Bia Thanh Hóa Thiết kế, thi công lắp đặt trạm xử lý nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất công suất 1.550.000 30/7/2010 30/8/2010
2 Công ty CP Luyện Cán thép Sóc Sơn Lắp đặt Hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt 695.000 27/5/2011 31/10/2011
3 Công ty Than Khe Chàm – Vinacomin Lắp đặt Hệ thống xử lý nước cấp cho sinh hoạt 593.800 7/12/2011 17/1/2012
4 Công ty TNHH MTV than 45 – Tổng Công ty Đông Bắc Gia cố hệ thống nước sinh hoạt 3.627.849 10/11/2011 30/1/2012
5 Công ty Ống thép Hòa Phát Cung cấp thiết bị, lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước sinh hoạt công suất 1000m3/ngày 976.745 12/10/2012 20/12/2012
6 Công ty than Uông Bí – TKV Lắp đặt trạm xử lý nước mặt bãi than Uông Thượng 2.071.740 08/6/2016  
III Hợp đồng thi công các công trình xử lý nước thải
1 Công ty Than Khe Chàm – TKV Cung cấp lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 200m3/ng.d 630.000 26/10/2010 26/12/2010
2 XN Khai thác và kinh doanh Than Đông Triều Xây dựng bể công nghệ Trạm xử lý nước thải hầm lò 3.800.000 12/9/2010 20/11/2010
3 XN khai thác và Kinh doanh Than Đông Triều Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải hầm lò 3.300.000 19/12/2010 19/2/2011
4 Công ty TNHH MTV than 45 – Tổng Công ty Đông Bắc Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt 1.619.860 28/10/2011 8/12/2011
5 Công ty CP ĐT&PT Việt Hàn Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu Resort Vĩnh Phúc 2.200.000 19/1/2011 19/3/2011
6 Công ty TNHH MTV 790 – Tổng CT Đông Bắc Xây dựng các bể thuộc trạm xử lý nước thải hầm lò 3.162.163 20/10/2011 20/1/2012
7 Công ty TNHH MTV 790 – Tổng CT Đông Bắc Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải hầm lò 3.294.390 18/11/2011 18/2/2012
8 Công ty TNHH MTV 91 Cung cấp vật tư, lắp đặt trạm xử lý nước thải sinh hoạt 1.331.774 24/10/2013 24/12/2013
9 Công ty Everbest VN Limited Xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt 1.962.785 18/2/2013 18/4/2014
10 Công ty than Khe Chàm – TKV Xây dựng cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm xử lý nước thải sinh hoạt nhà ở CBCNV 5 tấng 1.089.424 3/6/2014 28/7/2014
11
 
Công ty CP–Tổng công ty may Bắc Giang Lắp đặt trạm xử lý nước thải sinh hoạt 1.150.000    
12
 
Công ty than Uông Bí –TKV – Khu Vàng Danh Lắp đặt trạm xử lý nước thải sinh hoạt 2.027.385 24/7/2015 30/11/2015
13 Công ty than Uông Bí –TKV – Khu Tràng Khê Lắp đặt trạm xử lý nước thải sinh hoạt 1.902.958 24/7/2015 30/11/2015
14    Doanh nghiệp tư nhân – Xí nghiệp Thống Nhất Cung cấp thiết bị xử lý nước thải chế biến Antimon 352.275   Đang thực hiện
IV Các công trình xử lý môi trường Công nghiệp
1 Công ty Khe Sim – Tổng Cty Đông Bắc Cung cấp, thi công HT phun sương dập bụi 912.569 31/10/2010 31/12/2010
2 Công ty CP sản xuất điện tử Thành Long Lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp cho sản xuất linh kiện điện tử 196.000 22/1/2010 2/3/2010
3 Công tyTNHH 790 – Tổng Công ty Đông Bắc Gia cố hồ chứa nước sinh hoạt 1.262.404 25/9/2010 25/12/2010
4 Xí nghiệp khai thác và kinh doanh than Đông Triều Kè cứng hóa chân bãi đổ thải Kho than MB +42 2.600.000 3/3/2011  
5 Công ty TNHH Showa denko rare-earth VN Lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp cho sản xuất linh kiện điện tử 490.000 19/5/2011 26/6/2011
6 Công ty TNHH Showa denko rare-earth VN Lắp đặt, cải tạo nâng công suất hệ thống xử lý nước cấp cho sản xuất linh kiện điện tử 438.000 3/3/2012 23/3/2012
7 Công ty TNHH MTV 618 Cung cấp vật tư, lắp đặt hệ thống phun sương dập bụi 1.321.422 18/5/2013 30/6/2013
8 Phòng TN&MT huyện Đông Triều Xử lý ô nhiễm HCBVTV Kho 1 Bình Khê – Đông Triều – QN 447.420 17/9/2015  
V Hợp đồng dịch vụ khác
1
 
Công ty TNHH MTV 790 – Tổng Công ty Đông Bắc Cung cấp hóa chất phục vụ chạy trạm xử lý nước thải hầm lò 620.400 20/7/2013 31/12/2013
2 Công ty TNHH MTV 790 – Tổng Công ty Đông Bắc Cung cấp hóa chất phục vụ chạy trạm xử lý nước thải hầm lò 508.200 30/12/2013 30/3/2014
3 Công ty TNHH MTV 790 – Tổng Công ty Đông Bắc Cung cấp hóa chất phục vụ chạy trạm xử lý nước thải hầm lò 498.811 1/3/2014 30/6/2014
4 Phòng TN&MT huyện Sóc Sơn – Hà Nội Lập báo cáo thông tin môi trường huyện Sóc Sơn 499.476 10/9/2016  
5 Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Lập báo cáo hoàn thành công trình BVMT 455.111 10/9/2016  
6 Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam Lập Báo cáo xả thải vào nguồn nước 1.180.000   22/01/2018
7 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn Lập Báo cáo ĐTM thủy điện Nậm Nhùn II 476.175 24/7/2017  
8 Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn Lập Hồ sơ khai thác nước mặt thủy điện Nậm Nhùn II 476.700 24/7/2017 22/02/2018
9 Ban QLDA Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh Lập đề án khai thác sử dụng nước mặt Trạm bơm Tri Phương II 456.960 18/7/2017 22/01/2018
10 Phòng TN&MT quận Cầu Giấy – Hà Nội Lập báo cáo thông tin môi trường quận Cầu Giấy 447.535 31/10/2017  
11 Trung tâm nghiên cứu môi trường và biến đổi khí hậu Phân tích mẫu nước thải 924.000 02/8/2017 31/10/2017
12 Trường Đại học Tự nhiên Hà Nội Phân tích mẫu 409.320 29/12/2017  
Đối tác - Khách hàng